Nytt

Mellom  Oversatte dager 1. mars 2019

I samband med Mellom #2/2018 har tidsskriftet Mellom blitt invitert til å halde ein programpost på festivalen Oversatte dager, som skjer på Litteraturhuset i Oslo frå 28. februar til 2. mars.

Vår post heiter «Baksida av medaljen: Omsetting og vondskap» og vil skje 1. mars klokka 16:00 i Kjelleren. Her kan ein sjå resten av festivalprogrammet den dagen.

I seg sjølv er ikkje omsetting godt. Omsetting kan gjerast på måtar og med mål som valdar meir skade enn dei bygger bruer. Dersom ein verkeleg skal kunne gi utfyllande svar på korleis omsetting forandrar verda, må ein også gå inn i det vonde. Kva plass får vondskapen når vi fortel omsettingshistoria vår? Tidsskriftet Mellom stiller dette spørsmålet til tre paneldeltakarar med ulike kjennskapar til omsettingsverda.

Omsettaren får stor plass når vi skriv om omsettingshistoria, men er ein viktig omsettar også ein omsettar som har gjort noko godt? Kan den omsette litteraturen spele ei rolle når makthavarar ønsker å halde på posisjonen sin? Og er det mogleg å tileigne seg litterære verk gjennom omsetting for å gi sin politiske agendaen eit litterært fundament?

Dette er tema som vi ønsker å ta opp i løpet av denne samtalen med Birgit Bjerck (redaksjonsmedlem for Norsk Oversetterleksikon) , Ida Hove Solberg (ph.d. i omsettingsstudiar) og Giuliano D’Amico (førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo), som skal leiast av Erlend Wichne (redaktør i tidsskriftet Mellom).

00 forside
Foto: Lise Hartvigsen

 

Nytt nummer av Mellom ute no!

Hjarteleg velkomen til lansering av Mellom #2/2018 på Cappelens forslag 7. november kl.19.00! Nummeret er no på plass hos abonnentar og kjem i sal i butikkar og kioskar landet over frå 8. november.

Les innhaldslista her!

Forside_mellom_2_18
Framsidefoto: Lise Hartvigsen
Posta 6. november 2018.

Foto: Ida Hove Solberg
Advertisements