#2/2020

Mellom #2/2020 presenterer Celan og andre portrett

Leiar: Ved språket sine ytste grenser 
av Karoline Hippe, Olivia Lasky, Ingvild Nærum, Julia Skorupska, Ida Hove Solberg, Julia Wiedlocha

Celan og andre portretter

PAUL CELAN – Å OVERSETTE DIKT TIL LIV
av Anders Bærheim og Cornelia Simon

YTST KLART 
av Erlend Wichne 

UTDRAG FRA NOTATET OM OVERSETTELSE
av André du Bouchet
oversatt av Erlend Wichne  

OM Å OVERSETTE «DEN AMERIKANSKE GRUNNLOVEN OG SLAVEN»
av Ruby Paloma

«DEN AMERIKANSKE GRUNNLOVEN OG SLAVEN»
av Frederick Douglass
oversatt av Ruby Paloma 

Å OVERSETTE OVER MUREN – ALFRED OTTO SCHWEDE – EN OVERSETTER FRA DDR 
av Bendikt Jager

UTDRAG FRA SELVPORTRETT AV EN ANNEN
av Cees Nooteboom
oversatt av Håkon Kaya

Å FANGE ØYEBLIKKET
av Håkon Kaya

MINIOPERAEN KORNIÐ/FRØET 
av Maren Barlien

FRØET
av Ingunn Lára Kristjánsdóttir og Birgit Djupedal
gjendikta av Maren Barlien

UTDRAG FRA MINUTTOPERA
av Frédéric Forte
gjendikta Charlotte Louise Vaillot Knudsen 

SPILLE ET OPERASTYKKE MED EN SIDEBLÅST OLIFANT: REFLEKSJONER RUNDT DET Å GJENDIKTE EN OULIPISK TEATERSCENE 
av Charlotte Louise Vaillot Knudsen

Spalter 

NØTTA: 

Å OVERSETTE LITTERÆRT FRA CELAN TIL SHAKESPEARE 
av Øyvind Berg

FORSKING VISER: 

ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAPENS VÄRDE I SAMHÄLLET  
av Cecilia Alvestad

Bokomtalar

SKJEMT OG ALVOR I 1940-TALLETS IRAN. OM KJÆRE ONKEL NAPOLEON AV IRAJ PEZESHKZAD
av Nina Zandjani

NORSKE VEGAR TIL RUMI. OM RUMIFESTEN AV JALAL AD-DIN RUMI
av Naïd Mubalegh 

IMPONERANDE OVERSYN OVER NORSK LITTERATUR I NEDERLANDSK OMSETJING. OM NORSKE FORFATTERE OVERSATT TIL NEDERLANDSK 1741–2018. AV RAF DE SAEGER
av Ronny Spaans

DER DET BRENN. OM AUTOR CHAP II AV BAZEGHI, COURSAUD, FJELLGREN, HAYASHIDA, JANSSON, PREIS & MONRAD
av Ida Hove Solberg 

Alle fotografier av Julia Skorupska.

Reklame