Omsettarar omset

Mellom spør kva omsettarane driv på med.

10. juni 2019: Åshild Lappegård Lahn
62234131_2493898187497782_2789374417421991936_o

  Kva setning var den siste du omsette?
– «The bus stop was crowded with heads and limbs in a swirl of motion, and jostling for space on the motorway were all types of vehicles, from rusted pushcarts to candy-coloured mopeds to sauropod-sized freight trucks, all of them vying with pedestrians for right of way.»

 Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Busstoppet var proppfullt av hoder og lemmer i et virvar av bevegelser, og på motorveien kjempet alle slags kjøretøy om plass, fra rustne håndkjerrer til pastellfargede mopeder til dinosaur-digre godstog, som alle knivet med fotgjengere om forkjørsretten.»

Kva er omsetting?
– Oversettelse er å forsøke å skrive teksten på nytt i ny språkdrakt.

14. april 2019: Hilde Vinje
57024023_2454296891457912_6210399577598590976_o

Kva setning var den siste du omsette?
– Εἷς δὲ ὢν πολυώνυμός ἐστι, κατονομαζόμενος τοῖς πάθεσι πᾶσιν ἅπερ αὐτὸς νεοχμοῖ.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Selv om han er én, har han mange navn, oppkalt etter alle de tilstander han selv skaper.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er den beste formen for nærlesning.

26. mars 2019: Jorunn Valle
55597518_2442425695978365_7341285894227230720_n

Kva setning var den siste du omsette?
– Den siste setninga eg omsette var frå essayet «Sore bones; much headaches» (Mi omsetting: «Såre bein; mykje hovudverk») frå samlinga «Collected Essays» (1969) av Graham Greene. Essayet handlar om oppdagelsesreisaren David Livingstone. Den ser slik ut: «We proceeded rapidly up-river.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Vi gjekk raskt vidare opp elva.»
Kva er omsetting?
– Omsetting handlar om djup respekt for forfattaren ein omset, og å ta vare på ein tekst så godt ein kan – og prøve å få eit godt norsk ut av det. Dessutan er omsetting ofte lærerikt (for eiga skriving).

24. mars 2019: Hilde Susan Jægtnes
53868237_2441369019417366_6587985111961042944_o

Kva setning var den siste du omsette?
– Den siste setningen jeg oversatte var fra diktet «LA VOIX HUMAINE» av den amerikanske poeten Corina Copp, fra diktsamlingen hennes “The Green Ray” (Ugly Duckling Press, 2015). Den lyder som følger:
«Put your hand up,
under my black cotton turtleneck
below a celluloid collar
Earnest living»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– Setningen endte opp i antologien «Ny amerikansk poesi» (Samlaget, 2018), red. Mathias R. Samuelsen + Rune F. Hjemås. For denne samlingen gjendiktet jeg sammen med Joanna Rzadkowska to av Corina Copps dikt. I nynorsk utgave ble setningen slik:
«Stikk handa opp
under den svarte bomullspologenseren min
nedanfor ein celluloidkrage
Eit ærleg liv»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å spenne seg ut som en hengebro mellom to verdener og håpe at verken kroppen eller sinnet ryker i prosessen. Oversettelse er å tvinge seg i søvn med begge øynene åpne. Oversettelse er å nedkjempe ens eget forfatterego så det ikke forurenser målteksten, og samtidig være lydhør for inspirerte formuleringsforslag fra eget reservoir. Oversettelse handler om den aller dypeste respekt for kildeforfatteren og styrken til å bli myrdet og gjenfødt i hvert eneste ord og uttrykk som forvandles. Oversettere er litteraturformidlingens usynlige frontkjempere. Oversettelse er en aktivitet som veksler mellom det sakrale, det gjørmete og det opphissende. Oversettere er alltid sexy.

12. mars 2019: Joanna Rzadkowska
53803687_2434151616805773_8190987848812331008_o

Kva setning var den siste du omsette?
– «Chociaż nie jest pozycją w spisach ani planach / Nocą moje ciało jest główną ulicą miasta.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Selv om den ikke har noen plass på oversiktene eller planene / Er kroppen min – om natten – byens hovedgate.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er et kryssord uten fasit.

4. mars 2019: Rune F. Hjemås
52895328_2429204730633795_1582311585873920000_o

Kva setning var den siste du omsette?
– «I stare at the soggy brown mash in the bowl in front of me.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Eg stirer på den blaute brune gørra i bollen framfor meg.»
Kva er omsetting?
– Min kollega Mathias R. Samuelsen mener gjendikting er styrketrening for forfattere. Enig. Å gjenskape god fremmedspråklig litteratur på norsk, styrker ens eget språk og skjerper blikket for strukturene og musikaliteten i en tekst. Er du heldig nok til å få jobbe med noen virkelig gode forfattere, er det som å få en topp motiverende personlig trener. Da legger du inn noen ekstra løft, og kommer fra det som en bedre forfatter, om enn kanskje litt mørbanket.

1. mars 2019: Anna Kleiva52937486_2427368514150750_6804704952649252864_o

Kva setning var den siste du omsette?
– «The fact that she / Is coherent and in order / Indicates there’s hope for humanity»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Det at ho er / Logisk og i orden / Peikar mot eit håp for menneskeslekta»
Kva er omsetting?
– Gjendikting er eit forsøk på å omskape og samtidig bevare ei tekst. Det er jo umuleg, så det er berre å gi opp med det same. Og etter ein har gitt opp, kan ein starte på ny frisk.

21. februar 2019: Runa Kvalsund52602382_2422552224632379_6560776103298859008_o

Kva setning var den siste du omsette?
– «Es kommt darauf an, sich zu merken, daß das «Ping» entsteht, wenn eine unbekannte und unbedeutende Frau ihre Teller abwäscht, und daß die neun Hammerschläge notwendig sind, um einen Stein bei den Maurern zu zerteilen, – wäre daß eine Rettung?»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Det er viktig å merke seg at dette «plinget» kan oppstå når ei ukjend og ubetydeleg kvinne vaskar opp tallerke- nen sin, og at dei ni hammarslaga er nødvendige for at murarane skal klare å dele ein stein i fleire delar – ville det vore ei redning?»
Kva er omsetting?
– Omsetjing er å tolke og å vite kva tid ein ikkje skal tolke. Mellom anna.

5. februar 2019: Agnete Øye51370532_2412083675679234_8772880630938599424_n

Kva setning var den siste du omsette?
– Her er den siste setningen jeg oversatte: «Rodin est très aimable, il lui ouvre l’atelier du pavillon: elle découvre ses aquarelles, ses couleurs, sa totale indifférence aux conventions.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– På norsk er det foreløpig blitt slik: «Rodin er svært elskverdig og åpner atelieret i paviljongen for henne: Der får hun se akvarellene hans, fargebruken, og hans fullstendige mangel på respekt for konvensjoner.»
Det er mulig jeg endrer på ord, tegnsetting og annet i siste runde, det skjer ikke så rent sjelden, når jeg til slutt leser igjennom hele oversettelsen og tenker igjennom mine egne valg en siste gang før levering.
Dette er fra den franske romanen «Être ici est une splendeur. Vie de Paula M. Becker», skrevet av Marie Darrieussecq og utgitt på originalspråket i 2016. Den handler om kunstmaleren Paula Modersohn-Becker, som døde etter fødselskomplikasjoner i 1907, bare 31 år gammel. Hun var en tysk kunstner med sterke ekspresjonistiske stiltrekk som etterlot seg et stort brevmateriale, og forfatteren utforsker forholdet mellom kunstnerskap og kvinneliv (og de begrensningene som kvinnelige kunstnere var hemmet av) rundt forrige århundreskifte, basert på dokumentene Modersohn-Becker har etterlatt seg, deriblant brevvekslingen med dikteren Rainer Maria Rilke.
Kva er omsetting?
– For meg er dette noe som forandrer seg fra tekst til tekst, men jeg har et par faste peilepinner: Å oversette er to ting for meg. Jeg formidler en annen persons tanker, språk og idéverden, og må være varsom så jeg ikke ødelegger eller forvrenger det forfatteren har villet si, og jeg må prøve å gjengi det med innlevelse og respekt. Samtidig er jeg opptatt av at jeg i jobben min forvalter bruken av norsk språk, og at oversetteri er både et håndverk og en kunstform. Verden blir større av oversatt litteratur.

29. januar 2019: Kirsti Øvergaard51030654_2407310962823172_7785471201526153216_n.jpg

Kva setning var den siste du omsette?
– «Even if you do not receive this letter, you will know I am waiting. The Tollund Man is waiting too, has been waiting two thousand years for you to come. Please come.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Selv om du ikke får dette brevet, vil du vite at jeg venter. Tollundmannen venter også, har ventet i to tusen år på at du skal komme. Vær så snill og kom.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å gjengi forfatterens verk så godt oversetteren formår.

24. januar 2019: Carina Westberg50565899_2404362606451341_2374901255790133248_o.jpg

Kva setning var den siste du omsette?
– Her er den siste setningen jeg har oversatt, hentet fra Fiona Bartons siste krim, «The Suspect», som jeg nettopp har begynt å arbeide med: «He pushed himself away from his desk as if physical action could rid him of his thoughts and cast around for something else, something to distract him from Eileen’s illness for one last day.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– Foreløpig ser oversettelsen slik ut: «Han skjøv seg bort fra skrivebordet, som om det å gjøre noe konkret kunne befri ham fra tankene, på leting etter noe annet, noe som kunne gi ham et avbrekk fra Eileens sykdom en siste dag.»
Kva er omsetting?
– Å oversette er (veldig kort) å leve seg inn i originalteksten og merke seg nyanser og stemninger, detaljer og særegenheter for å kunne uttrykke på norsk noenlunde det forfatteren ville ha skrevet dersom originalen hadde vært på norsk.

21. januar 2019: Nina Zandjani
50820516_2402476613306607_1394544669483859968_o.jpgKva setning var den siste du omsette?
– Jeg oversetter for tiden 30 dikt av den iranske fribyforfatteren Fatemeh Ekhtesari som bor på Lillehammer. Her er en smakebit:
جاده مثل دهانِ من بسته ست
من سوارِ شبی نرفتنی ام
از تمامِ هویّتم انگار
هیچ چیزی نمانده جز «زنی»ام
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– Veien er like lukket som munnen min
Jeg rir på en natt som aldri tar slutt
Av identiteten min er ikke annet igjen
enn det å være «kvinne»
Kva er omsetting?
– Å oversette er å formidle en tekst fra et språk til et annet, fra en kultur til en annen, fra et sted til et annet og fra en tid til en annen, samtidig som man forsøker å beholde stil, tone, lukt og koloritt.
 
 
19. januar 2019: Anne Cathrine Wollebæk
50086279_2401099686777633_7855485327434055680_o.jpgKva setning var den siste du omsette?
– «Perhaps now he should at least try and tell her that when she abandoned her young daugther to lie in a tent crawling with scorpions, he understood it made more sense to her life to be shot at in war zones than lied to by him in the safety of her own home.» («Swimming Home» av Deborah Levy)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Kanskje han nå i det minste skulle prøve å fortelle henne at når hun forlot den lille datteren sin for å ligge i telt som var fulle av skorpioner, så skjønte han at det var mer meningsfullt for henne å bli beskutt i krigssoner enn å være i trygghet hjemme og bli løyet for av ham.» («Svømme hjem» kommer ut på Solum forlag våren 2019)
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å betvinge språket.
 
17. januar 2019: Cecilie Winger
50104990_2399910990229836_8309012527904194560_n.jpgKva setning var den siste du omsette?
– Det er en setning hentet fra siste side i en kjærlighetsroman fra Auschwitz. Den lyder slik: «’Is it true that survivors from the concentration camps have been coming home?» he asks.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «’Er det sant at de overlevende fra konsentrasjonsleirene har begynt å vende hjem?» spør han.»
Kva er omsetting?
– Jeg er svak for Risvikenes (Kari og Kjell Risvik) definisjon. De sier noe slikt som at oversettelse kan sammenlignes med karaoke. Oversetteren får synge sine idolers sanger, nyter fem minutters berømmelse og kan innbille seg at hen er kunstner. Bortsett fra at det der med idoler kan være litt varierende, det er jo ikke gull alt man jobber med. Men når det svinger, svinger det!
 
Her er et bilde fra kontoret mitt. Jeg har hatt Helene Weigel hengende over arbeidsbordet helt siden 1985, da han som solgte meg plakaten fortalte den ene anekdoten etter den andre om die Helene. Svigerfar spør forøvrig alltid: «Hvem er han der?»
 
11. desember 2018: Margunn Vikingstad
47681061_2376052125949056_2408796540689711104_o.jpg
Kva setning var den siste du omsette?
– Kan eg ta med dei to siste setningane? Det går faktisk rett inn i spørsmålet om kva omsetting er: «Je me souviens bien de ce matin de fonte des neiges où, assie à une antique table, sous les poutres noircies, soudain je réalisai que l»-étranger ce n’est pas l’autre, c’est moi, moi qui ai tout à apprendre, à comprendre de lui. Ce fut sans doute ma plus essentielle leçon de traduction.» Frå Mireille Gansels bok «Traduire comme transhumer», og her teksten «Cette langue hospitalière» – til norsk «Omsetting som sommarbeite» og teksten «Dette språket av gjestmildskap». På trykk i det siste nummeret av tidsskriftet «Kritiker» No. 49/50 med tema og tittel «Översättaren är närvarande».
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Eg hugsar godt ein morgon mens snøen var i ferd med å smelte, korleis eg, mens eg sat ved det gamle bordet under dei svarte bjelkane, plutseleg fatta at den framande ikkje er den andre, det er meg, eg var den som hadde alt igjen å lære, alt å skjøne, frå den andre. Det var utan tvil den mest vesentlege leksjonen i det å omsette.»
Kva er omsetting?
– Omsetting er å legge seg tett inntil og på same tid vere fri og sjølvstendig nok overfor originalteksten til å skape eit godt norsk.
Her er bilde av der eg oftast sit og jobbar, men NB; dette altså i uvanleg ryddig tilstand, det skal innrømmast!
 
7. desember 2018: Kirsti Vogt47573907_2373303336223935_6569144950154330112_o.jpg
Kva setning var den siste du omsette?
– «Morrigan peered out at those hungry faces and felt a coldness creep upon her.» Fra Jessica Townsend «Wundersmith», «Vundersmed» på norsk, bok to i Ingenlund-serien.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Morrigan så ut på de sultne ansiktene og kjente kulden snike seg innpå.»
Kva er omsetting?
– Å oversette er å lytte til forfatterens stemme på originalspråket og så gjenskape den samme stemmen på norsk. Å skrive boken på norsk, rett og slett, slik man tror forfatteren selv ville ha gjort det.
 
17. november 2018: Tor Tveite
46278550_2359872567567012_2007410518070919168_o.jpgKva setning var den siste du omsette?
– «Kaikki tällainen krääsä menee siellä ku kuumille kiville.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Sånt ræl går som varmt hvetebrød.» (For å komme leserstormen i forkjøpet: Ja, jeg vet at jeg har utelatt både «kaikki» og «siellä», men her dreier det seg om tv-teksting, og da må det gjerne komprimeres litt.)
Kva er omsetting?
– Å oversette er å gjengi et språklig uttrykk på et annet språk, i den grad det lar seg gjøre.
 
5. november 2018: Banu Gürsaler Syvertsen
45393100_2352541698300099_7071128203586174976_o.jpgKva setning var den siste du omsette?
– «Burde jeg ha blitt med Lisa inn til Pamplona og kasta meg ut i det vanvittige spinnet rundt strømmende vin og døende okser, opphissa folkemengder, pulserende barer? Nei.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– På tyrkisk: «Acaba Lisa ile Pamplona» ya gidip gürül gürül akan şarap ve ölü boğalardan oluşan o toplu cinnete, o çılgın kalabalığa, hareketli barlara mı atsaydım kendimi ? Hayır.»
Kva er omsetting?
– Det er kunsten å fortelle den samme historien, formidle den samme følelsen, beskrive det samme fysiske miljøet eller en person på et annet språk.
 
2. november 2018: Roar Sørensen
45252633_2350768311810771_2070118926083162112_n.jpg
Kva setning var den siste du omsette?
– «Absolutely.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Absolutt.»
Kva er omsetting?
– Hardt arbeid.
 
18. oktober 2018: Hilde Stubhaug
44370912_2341572702730332_4016222720193724416_o.jpgKva setning var den siste du omsette?
– Den siste setningen jeg oversatte var et sitat til stipendsøknad! Setningen lød: «Dorthe Nors» præcise prosa bevæger sig ubesværet fra den mindste sansede detalje til erindringens foruroligende underbund.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– På norsk ble det rett og slett: «Dorthe Nors» presise prosa beveger seg ubesværet fra den minste sansede detalj til erindringens foruroligende underbunn.» Så enkelt kan det også være eller gjøres av og til. Jeg grunnet riktignok en del på om «den minste sansede detalj» og «underbunn» skulle få stå. Men det fikk de altså til slutt. For øvrig er dette den første danske setningen jeg har oversatt på veldig, veldig lenge. Men nå har jeg altså et oppdrag fra dansk og gleder meg stort!
Kva er omsetting?
– Oversettelse er ren fryd! Når det svinger av setningene og alt bare glir. Når jeg knekker en gjenstridig nøtt, kanskje klarer å komme opp med en vits som sitter akkurat like bra på norsk, eller til og med bedre! (Og innimellom vanvittig frustrerende. Så klart.) For øvrig er den mest treffende metaforen jeg har sett, at oversettere er som skuespillere. For å si det med Isabel Bogdan (i en tekst oversatt av Kari Bolstad (http://oversetterforeningen.no/a-oversette-er-en-utovende-kunst)): «Å oversette er også en utøvende kunst: Noen skriver en roman (en sakprosabok, en bruksanvisning), og en annen skriver teksten på nytt på sitt eget språk, med sine egne midler og, ja, med hele sin personlighet. Oversetteren gjengir, akkurat som skuespilleren, en fastlagt tekst som han ikke må fravike, som han må være trofast mot. I ordlyd, stil og rytme. Han må tre tilbake for forfatteren, gjengi forfatterens stemme, men med sin egen. Noen annen stemme har han jo ikke. Oversetteren må ha forstått boka like grundig som skuespilleren har forstått stykket. Ikke bare handlingsforløpet, men også bakgrunn og karakterer, samtlige detaljer og det som holder dem sammen, ellers fungerer det ikke. Og i tillegg til verktøyet sitt, nemlig sitt eget språk, trenger også oversetteren massevis av talent og hjerteblod. For også oversetteren kan, hvis han ikke behersker håndverket eller ikke har lyst eller ikke liker boka, ødelegge den fineste tekst.»
 
16. oktober 2018: Lene Stokseth
44237354_2340565039497765_883169873058856960_o.jpgKva setning var den siste du omsette?
– «La criatura demoníaca no huyó ante la mención de Cristo como aseguraban los clérigos, sino que lo alcanzó con rápidas zancadas y le pinchó el cuello con la punta del aguijón, que goteaba un líquido oscuro.» Fra Francisco Ferrándiz» «La tierra maldita».
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Den djevelske skapningen flyktet ikke da han nevnte Kristus, slik de geistlige hadde forsikret ham om, men kom mot ham med raske skritt og stakk ham i halsen med spissen på brodden, som dryppet av en mørk væske.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å lese originalen godt og oppmerksomt og formidle forfatterens budskap, tone og stil til godt norsk.
 
3. oktober 2018: Thomas Lundbo
43069824_2332418083645794_2109894974693703680_o.jpg

 

Kva setning var den siste du omsette?
– «Et tu me rendras les corps de mes enfants, mer innocente et consacrée; tu les porteras vers les grèves de l’île; et les prébendaires les déposeront dans les cryptes du temple; et ils allumeront, au-dessus, d’éternelles lampes où brûleront de saintes huiles, et ils montreront aux voyageurs pieux tous ces petits ossements blancs étendus dans la nuit.» Fra Marcel Schwob: «La Croisade des enfants» («Barnekorstoget», skal utgis på bokforlaget Zeno).
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– He, he, her misforsto jeg spørsmålet da jeg først så det, kanskje fordi jeg hadde en annen setning jeg ikke fikk dreis på akkurat da. Jeg leste det i mer generell forstand, og jeg svarer slik jeg opprinnelig hadde tenkt: jo, den norske oversettelsen (forstått som den norske oversettelseslitteraturen) ser riktig bra ut per i dag; et rikt utvalg av aktuell litteratur fra store deler av verden kommer ut i ofte svært gode norske gjengivelser. Norsk oversettelseslitteratur ser faktisk så bra ut at den hadde fortjent litt mer oppmerksomhet.
Kva er omsetting?
– Den første jobben jeg hadde, var i høstferien i sjette klasse, da jeg plukket gulrøtter på gården ved siden av (i dag heter den Skjærgaarden Gartneri, og leverer blant annet bladpersille til Norgesgruppen). Hver dag var jeg ute noen timer, i gråvær og solskinn, og trakk opp gulrøtter som jeg la i en kasse. Gulrøttene kom i alle fasonger, rette, tjukke, tynne, skakke, knudrete, glatte og fine, velformede og med utvekster, og alle skulle oppi kassa, unntatt de råtne, som jeg kastet vekk. Da høstferieuka var over, var jeg ennå ikke helt ferdig med kassa mi, men jeg fikk likevel femtilappen som var akkorden. Det vil si, jeg ga femten av kronene til en gutt som var med den ene dagen. Da ble han sur fordi han ikke fikk halvparten. Av og til har jeg følelsen av at jeg har den samme jobben ennå. Men jeg liker heldigvis litteratur bedre enn gulrøtter, og selv om det iblant føles trått, blir det likevel en slags besettelse, så jeg starter stadig vekk på ny frisk med en ny kasse. For øvrig er oversettelse en representasjon av en litterær tekst.
 
3. oktober 2018: Christian Rugstad
42178453_2325118311042438_5903523820702007296_n.jpg
Kva setning var den siste du omsette?
– «Then like a song within his head he heard the boy’s soft humming and saw the dark bird glide into the sun and glow like a bird of flaming gold.» – Ralph Ellison
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Som en sang i hans eget hode hørte han gutten nynne stille, og over seg så han den mørke gribben gli inn i solen som en fugl av flammende gull.»
Kva er omsetting?
– Her vil jeg sitere Dorothy Parker: «… And there was that poor sucker Flaubert rolling around on his floor for three days looking for the right word.»

 

8. september 2018: Håvard Rem41229794_2319036261650643_1850386144361971712_o

Kva setning var den siste du omsette?
– «For the loser now will be later to win.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Det er taparen no som seinare vinn.»
Kva er omsetting?
– Omsetting er den beste lesemåten. Omsettingsarbeidet sett ned lesetempoet så ein får lest skikkeleg.

6. september 2018: Geir Pollen
40684008_2317958481758421_4035913757971447808_oKva setning var den siste du omsette?
– Eg har nettopp begynt å omsette eit breitt utval Tsjekhov-noveller til nynorsk, og den siste setninga er henta frå den kanskje mest kjende novella hans, «Dama med hunden». Setninga går slik på russisk: «Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; ….»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– Slik ser den norske setninga ut akkurat no: «Ho sette seg på tredje rad, og da Gurov keik bort på henne, så kjende han at hjartet krympa seg, og han skjøna klart at det ikkje var eit menneske i heile verda no, som var nærare, kjærare og viktigare for han.»
Kva er omsetting?
– Eit gammalt og fornemt handverk. Eg er særs skeptisk til omsetjarar som skrid til verket som KUNSTNAR. Kunstnarar har ein verden å forhalde seg til; omsetjaren har ein tekst.
 
Eg bur p.t. i eit studentinternat i sentrum av Moskva. Her er standarden særs enkel.
 
4. september 2018: Signe Prøis
40684632_2316732511881018_7560197727309529088_oKva setning var den siste du omsette?
– «Según decubrí después, ése era su antídoto contra el aburrimiento.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Senere skulle jeg oppdage at det var hennes motgift mot kjedsomheten.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å overføre stemmer og verdener slik at de kan oppleves på norsk slik de opprinnelig var skrevet.
 
29. september 2018: Thor Poppe
40374367_2313448655542737_785367510609297408_o
Kva setning var den siste du omsette?
– Det har gått en stund siden min siste oversettelse, men jeg tror den siste setningen må ha vært denne: «None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America.» Det er avslutningen på en tale George W. Bush holdt til det amerikanske folket 11. september 2001.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– I min oversettelse ble den slik: «Ingen av oss vil noen gang glemme denne dagen, men vi går videre for å forsvare friheten og alt som er godt og rettferdig i vår verden. Takk skal dere ha. God natt. Og Gud velsigne Amerika.»
Kva er omsetting?
– Å oversette er å gjengi en tekst mest mulig trofast mot ordlyden i originalen, men samtidig med en uttrykksmåte som korresponderer med originalens. Georges Bush kan ikke lyde som Jack Kerouac.
 
1. juli 2018: Hilde Lyng
36504725_2251821401705463_4232116307958431744_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «We experimented – with pain and bruises, chains and toys – and afterwards, we’d collapse in a tangle of damp limbs, all jumbled together like the trash that washes up on a beach after a storm.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Vi eksperimenterte – med smerte og blåmerker, kjettinger og leketøy – og etterpå falt vi sammen i et virvar av fuktige lemmer, filtret sammen som søppelet som blir skylt opp på stranda etter et uvær.» Fra den kommende novellesamlingen til Kirsten Roupenian, forfatteren bak «Cat Person», som skapte stor ståhei da den ble publisert i The New Yorker.
Kva er omsetting?
– Jeg pleier å si at vi skjønnlitterære oversettere er den skriftlige litteraturens skuespillere, vi leverer (mer eller mindre personlige, mer eller mindre vellykkede) tolkninger av andres tekst.
 
28. juni 2018: Steinar Lone
36324378_2248624048691865_944793449641541632_oKva setning var den siste du omsette?
– «Nu era departe ziua cînd soldații aveau să împresoare muntele și să ia la scotocit văioagele, grohotișurile, pădurile, tufele, platourile înalte și povîrnișurile, cînd (mulți și deși ca solzii balaurului, își închipuia și Onufrie) aveau să strîngă cercurile căutării înspre vîrfuri, să asmută cîini în toate direcțiile, să împlînte baionetele în mușuroaie și în pămîntul gras al pajiștilor, să aprindă focuri la gurile peșterilor și ale avenelor ca să înăbușe cu fum orice viețuitoare s-ar fi furisat acolo, să treacă prin ciur fecare palmă de loc, în căutare de urme, dornici să ucidă și să lase corbilor, vulturilor și viermilor un trup înțepenit și rece.» Fra Filip Florian: «Degete mici» / «Lillefingre»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Den dagen var ikke langt unna da soldatene skulle omringe fjellene og gjennomsøke dalsøkk, steinrøyser, skoger, kratt, høyfjellssletter og bakker, da (mange og tett sammen som dragens skjell, tenkte Onufrie) skulle de sirkle seg inn mot toppene, sende hunder i alle retninger, stikke bajonetter i maurtuer og den feite jorda på engene, tenne bål i huleåpninger og slukter for med røyk å kvele alt levende som hadde gjemt seg der, finsikte hvert eneste sted for å finne spor, ivrige etter å drepe og overlate til ravn, ørn og orm en stiv og kald kropp.»
Kva er omsetting?
– Tja, hva er oversettelse? En gang i forrige årtusen tok jeg språkvitenskap med fonetikk grunnfag, og vi leste Chomsky om dypstruktur og overflatestruktur. Som blant annet kan forstås (ganske grovt, og jeg har sikkert misforstått, men dette er førti år siden) slik at dypstrukturen er felles for alle språk, og så får det endelige språket form gjennom transformasjoner og genereringer (dvs. transformasjonell-generativ grammatikk). Så da er jo oversettelse en måte å gå ned igjen til dypstrukturen og oppover igjen. Men jeg tror ikke helt på det. – Det hadde vært enklere om spørsmålet hadde vært: Hva er en god oversettelse, for da ville jeg svart som den amerikanske politikeren som hadde engasjert seg sterkt mot pornografi og ble bedt om å definere det: «Jeg kan ikke definere det. Men jeg kjenner det igjen når jeg ser det.»
 
26. juni 2018: Eivind Lilleskjæret
35162149_2246905115530425_4471917972910243840_oKva setning var den siste du omsette?
– «Adult intestinal cells could certainly give rise to tadpoles, but despite Gurdon’s laborious technical ministrations, they did so with great reluctance: his success rate at turning adult cells into tadpoles was abysmal.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Jo da, voksne tarmceller kunne gi opphav til rumpetroll, men til tross for Gurdons omstendelige og presise teknikk var det ikke ofte det skjedde – andelen voksne celler som faktisk utviklet seg til rumpetroll, var mikroskopisk.»
(Siddhartha Mukherjee: «The Gene – An Intimate History», 2016. Kommer på norsk til høsten)
Kva er omsetting?
– Oversettelse er et håndverk som annen kunst, med den forskjell at originalteksten snevrer inn handlingsrommet betraktelig.
 
23. juni 2018: Eva-Marie Lund
36029592_2243628159191454_1935850225411293184_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «Il n’a pas les sourcils froncés, il n’est pas encore aussi gros, mais ajoute une moustache noire et tu vois Balzac.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Han har ikke de rynkede øyenbrynene, han er ikke like tjukk ennå, men legg til en svart mustasje, så ser du Balzac.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å formidle verdenslitteratur og kunnskap fra ett eller flere språk til et annet (eller flere).
 
21. juni 2018: Tom Lotherington
35557490_2241370946083842_365097453092864000_oKva setning var den siste du omsette?
– «Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me reste à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution … et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «For at alt skal være fullbrakt, for at jeg skal føle meg mindre ensom, kan jeg bare håpe på mange tilskuere den dagen jeg skal henrettes … og at de tar imot meg med hatefulle tilrop.» Setningen er fra Albert Camus: «Den fremmede» i tegneserieversjon av Jacques Ferrandez.
Kva er omsetting?
– Oversetting er en litterær virksomhet som går ut på å skrive nesten det samme som en annen forfatter har skrevet, men med andre ord.
 
 
18. juni 2018: John Erik Bøe Lindgren
 
35541249_2238717549682515_7578271121489788928_oKva setning var den siste du omsette?
– «She purses her mouth, curling her lips between her teeth like she’s trying to trap the words.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Hun kniper leppene sammen, klemmer dem inn mellom tennene som om hun prøver å holde ordene fanget.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er å hente en tekst fra et fremmed språk og få den til å fungere på tilnærmet samme måte på morsmålet. Innhold, koloritt, kultur, stil og tone skal med, uten tolkning, men så tro mot originalen som mulig. Når tekstene svinger på omtrent samme måte, vet oversetteren at det ikke kan bli så mye bedre. Noe er gått tapt, men kanskje er noe annet kommet til?
 
16. juni 2018: Alexander Leborg
35426870_2236755486545388_6392831040800423936_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «Mon pantalon!»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Buksa mi!» (Den blir nok stående slik. Noen fortalte meg nylig at ingen lenger sier «buksene mine».)
Kva er omsetting?
– Oversettelse er limet som holder verden sammen.
 
5. juni 2018: Bente Klinge
34481829_2229559020598368_1810086685266935808_oKva setning var den siste du omsette?
– «I am still sinking, down and down, slower and slower, and I think that soon I will reach the bottom, that my feet will come into contact with silty sand and then I will be able to push off, push back, return to the surface, to my friends, to my life.» (Maggie O’Farrell, «I am, I am, I am»)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Ennå synker jeg, nedover, nedover, langsommere og langsommere, og jeg tror jeg vil nå bunnen snart, at føttene mine vil få kontakt med mudrete sand, og så vil jeg kunne sparke fra, skyve imot, komme opp til overflaten igjen, til vennene mine, til livet mitt.»
Kva er omsetting?
– Det er mange måter å beskrive oversettelsesprosessen på, slik det er mange måter å oversette en tekst på. For å si det litt poetisk: Oversettelsen er transportetappen fra teksten til tekstens fremmedspråklige tvillingsjel. Å oversette er å gjøre den/det fremmede hjemlig. Det krever fortolkning, innlevelse og petimeterarbeid.
 

18. mai 2018: Gunvald Axner Ims

32903123_2220181114869492_8785681497496485888_oKva setning var den siste du omsette?
– Siste setninga er faktisk frå ein følgjetekst som det tyrkiske forlaget har skrive på engelsk: «In 2007, Altan became founding editor-in-chief and lead columnist of the daily «Taraf» newspaper and remained in that position until resigning in December 2012.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «I 2007 starta Altan opp dagsavisa «Taraf», der han var sjefredaktør og hovudspaltist til han trekte seg frå stillinga i desember 2012.»
Kva er omsetting?
– Formidling og språkutvikling. Det handlar sjølvsagt om å formidle kunst, og kunst kan bety andre posisjonar å forstå verda ut ifrå. Tyrkisk-omsetjing handlar om truskap både mot posisjonen til forfattarar som skriv på tyrkisk, og mot illusjonen om at dei og alle som fyller bøkene deira, like godt kunne snakka, tenkt og skrive på norsk. I omsetjingsrommet blir denne illusjonen til verkelegheit. Det inneber ei total avvising av skadelege tankekonstruksjonar som nærområde og framandkultur. Tyrkiske posisjonar inntar det norske språket, og så kan jo omsetjingsromma vekse eller minske, men dei er der, tilgjengelege i skriftkulturen, og det gjer uansett noko med språket og samtalane vi har. Dei seinare åra er det dessutan blitt så tydeleg korleis nettopp desse omsetjingsbaserte samtalane verkar direkte tilbake på landa der tekstane kjem frå, ja kan hende før dei blir skrivne. Nå er jo distribusjonen av omsetjingar frå tyrkisk ved fleire tilfelle blitt eit viktig mellomledd før publisering i Tyrkia, der mange forfattarar sit fengsla og ikkje får utgitt litteraturen.

14. mai 2018: Bjørn Alex Herrman
32423023_2218287051725565_834058558411636736_oKva setning var den siste du omsette?
– «And where was Kehaar?»
Fra «Watership Down»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Og hvor var Kehaar?»
Kva er omsetting?
– Fortolkning av et litterært verk i et annet språk – med originalen som fasit.
 
10. mai 2018: Christian H. Heyerdahl
32231586_2216044971949773_4211888510937858048_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «Så fort han slo mot én av dem, kom den andre styrtende til fra blindsiden.» Frå «The Peregrine» («Vandrefalken»), ei engelsk naturskildring (mellom anna) frå 1967 av J.B. Baker (SolumBokvennen forlag til hausten).
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– Fagleg står norsk omsetting av skjønnlitteratur og sakprosa på eit særs høgt nivå. Eg nyter tekstane til andre omsettarar og er glad for å kunne sole meg i glansen frå kollegene mine. Ser ein på andre medier, TV og nettaviser, til dømes – er det meir blanda. Økonomisk vil det alltid vere eit sjansespel å være frilansar, men forbundet vårt har ein usedvanleg dyktig leiar, Ika Kaminka, og er er evig takknemlig for at det finst folk som vil ta på seg slike oppgåver.
Kva er omsetting?
– Omsetting stiller alltid spørsmålet: «Kva ville vi sagt». Det inneber frihet i utforminga, ansvar for tydinga, og mange sjanser til å tråkke djupt og ettertrykkeleg i salaten.
Her er eit bilete av arbeidsplassen min, med assistenten min synleg til venstre. Han byrja med den nærgåande atferden då eg omsatte «Hannkatten Murr – hans liv og meninger» (2. bind kommer på SolumBokvennen til hausten).
 
30. april 2018: Morten Hansen
30171908_2210600262494244_2727612443606384274_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «Some of the timbers had collapsed, and before long they disappeared completely.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Noen av tømmerstokkene hadde rast ned, og det varte ikke lenge før de forsvant helt.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er … å pent måtte hente seg en kjøkkenstol når nabokatten kommer på besøk og legger beslag på kontorstolen! Alternativt kan man kanskje si at oversettelse er å kle seg etter de språklige forholdene. Noen ganger trenger man en mørk, formell språkdress, andre ganger kanskje noe lett og sommerlig, og atter andre ganger krever de språklige omstendighetene en rar hatt, digre klovnesko og en fargesprakende språkblomst i knapphullet.
 
26. april 2018: Øyunn Rishøi Hedemann
30420697_2208622899358647_7425168156467989807_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «De momento la vida es un lío que parece resuelto: ha sido invitado a una nueva intimidad, a un mundo donde le corresponde ser algo así como el padre de Daniela, la niña que duerme, y el marido de Verónica, la mujer que no llega, todavía, de su clase de dibujo.» Fra «La vida privada de los árboles» av Alejandro Zambra.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Enn så lenge er livet en floke som virker løst: Han er invitert med inn i en ny fortrolighet, en verden der hans oppgave er å være noe sånt som faren til Daniela, jenta som sover, og ektemannen til Verónica, kvinnen som ennå ikke er kommet hjem fra tegnekurset.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er vanskelig.
 
20. april 2018: Johanne Fronth-Nygren
31076665_2205478423006428_7855120550205985459_n
Kva setning var den siste du omsette?
– «Kulturell innovasjon kan også fremmes ved å tilgjengeliggjøre innovasjonsråvarer.» (Hentet fra «fremtidsstudien» analyse- og rådgivingsselskapet inFuture har gjort på oppdrag fra Kulturdepartementet)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Nye ideer kan lettere oppstå hvis man bruker et presist språk.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse er «fremtidskompetansen» vi alle trenger.

 

Kronikk i Morgenbladet om Fremtidsstudien: https://morgenbladet.no/ideer/2018/04/rapport-fra-den-strategiske-blindsone

 
 
19. april 2018: Jan Ragnar Hagland
30724055_2204924886395115_902352512692970954_n
Kva setning var den siste du omsette?
– «En þeir spurþu son sinn at því hversu hann of mætti svá lengi fÏzlulaus of lifa þar…»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Og dei spurde sonen korleis han kunne leva så lenge utan mat der…» (slutten av «Clemens saga»)
Kva er omsetting?
– Av litterære tekstar: Godt dekkjande attgjeving av stil og meining i tekst på eit språk med tekst på eit anna mål.
 
17. april 2018: John Grande
30171729_2203936213160649_4314877339593757157_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «De spreds över jorden och bosatte sig bland berg, skogar och sjöar och blev deras vårdare.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «De spredde seg over jorden og bosatte seg blant fjell, skoger og innsjøer og ble voktere for disse.»
Kva er omsetting?
– Jeg har sans for Umberto Ecos fremstilling av oversetterkunsten som en forhandlingsprosess. Gitt at man ikke kan overføre alt i originalteksten på alle nivåer (og det kan man pr. definisjon ikke; man prøver selvfølgelig så godt man kan, men i det øyeblikket man faktisk får det til, driver man med avskrift, ikke oversettelse), må man hele tiden veie forskjellige hensyn opp mot hverandre og vurdere hva som er det viktigste i hvert enkelt tilfelle. Skal man prioritere ordspillet eller innholdet? Den konkrete betydningen eller de kulturelle assosiasjonene? Flyten i setningen eller rekkefølgen opplysningene blir presentert i? Den ornitologiske presisjonen eller replikkens art av henslengt bemerkning? Å bale med slike spørsmål er i hvert fall en viktig del av min arbeidshverdag.

 

På det vedlagte bildet ser man hvordan skrivebordet mitt kan se på ut en ryddig dag.

 
9. april 2018: Aase Gjerdrum
29872401_2199755180245419_8862087225798331483_o
Kva setning var den siste du omsette?
– Fra slutten av Kazuo Ishiguros Nobelforedrag: «Til Det svenske akademiet, Nobelstiftelsen og til det svenske folket, som gjennom årene har gjort Nobelprisen til et skinnende symbol for det gode vi mennesker streber etter – min ærbødige takk.»
Kva er omsetting?
– Hva er en oversettelse? Altså en GOD oversettelse? En kollega sier: Skriv det som står. En annen sier: Løft opp originalteksten og sett den ned på norsk. En tredje vil si at oversettelse aldri kan bli annet enn et velment bedrag, dog basert på høyest mulig grad av kunnskap og språksans.

 

«Bjørnepatruljen i biskoppens lønngang», som ligger ved siden av pc-en, er min notisbok; kjøpt på Fretex.

 
31. mars 2018: John Erik Frydenlund
26233649_2195165237371080_8768334736982060346_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «Like the three Fates, together they had spun and measured and cut – taking in gowns, raising hems, and letting out pants with all of the fateful implications of their predecessors.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Her hadde de, som tre skjebnegudinner, spunnet, målt og klippet, sydd kjoler inn, lagt falder opp og bukser ut, med like avgjørende følger som sine forgjengere.» [foreløpig løsning]
Kva er omsetting?
– Jeg prøver å synge med en annens stemme – men det er uansett jeg som synger!
 
14. mars 2018: Dorthe Erichsen
28700921_2185868038300800_2166414319444729343_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «He lives in Washington, D.C.» Nå var jeg heldig, dette er en setning de færreste kolleger kan ha noe utsette på. Når man oversetter sakprosa, er det alltid en god del tekst på slutten av boka, register, takksigelser og omtale av forfatteren. Dette er siste setning av min nylig leverte oversettelse av Robert Moore:
«A Time to Die – The Untold Story of the Kursk Tragedy» – sakprosa.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Han bor i Washington, D.C.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse dreier seg alltid om å finne forfatterens stemme, enten det er snakk om skjønnlitteratur eller sakprosa. Men når man oversetter sakprosa, handler det også om å finne riktige fagtermer, korrekt sjargong etc. I tillegg er sakprosaforfattere ofte fagmennesker framfor forfattere. Det kan gi språklige utfordringer av en annen type enn når man oversetter skjønnlitteratur.
 
8. mars 2018: Anne Elligers
28685126_2182612771959660_4789950286935149393_n
Kva setning var den siste du omsette?
– «Então, ela que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem, e ao prendê-la nas suas, ela doce arde, arde, flameja.» (Clarice Lispector: Onde estivestes de noite)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Så hun, som vet at alt vil ta slutt, hun griper mannens frie hånd, og idet hun fanger den i sine, brenner hun, brenner søtt, flammer.»
Kva er omsetting?
– Oversettelse – det umuliges kunst! – er å prøve å få tak i hva forfatteren mener, og prøve å gjengi det på et forståelig norsk.
 
15. februar 2018: Kyrre Haugen Bakke
28056133_2170894933131444_5607485958018465703_n
Kva setning var den siste du omsette?
– Den siste setningen er så enkel at det blir rart. Derfor vedlegger jeg de tre siste avsnittene fra Jennifer Egans «Manhattan Beach», som kom ut på Gyldendal for et par-tre ukers tid siden:
«Look,» her father said. «Here it comes.»
She was surprised to find him watching the fog. It rolled in fast: a wild, volatile silhouette against the phosphorescent sky. It reared up over the land like a tidal wave about to break, or the aftermath of a silent, distant explosion.
Without thinking, she took her father’s hand.
«Here it comes,» she said.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
«Se,» sa faren. «Her er den.»
Det overrasket henne å se at han betraktet tåken så oppmerksomt. Den veltet inn raskt: en vill, ustadig silhuett mot den fosforiserende himmelen. Så kastet den seg over fastlandet som en flodbølge på nippet til å bryte, eller som etterdønningene av en lydløs, fjern eksplosjon.
Uten å tenke seg om grep hun farens hånd.
«Her er den,» sa hun.
Kva er omsetting?
– Jeg lener meg tungt på kollega Merete Alfsen og svarer: (Skjønnlitterær) oversettelse vil si å skrive boka om igjen på norsk.
 
7. februar 2018: Oda Myran Winsnes
27709496_2166547450232859_1613372409676749414_o
Kva setning var den siste du omsette?
.ثم يعود أخي من الشغل، يأخذ من يدي الصابونة ويقول لي: «هذا ليس ريموت كونترول»، بصوت عال وبطيء
Fra «Snikskyttervitser» av palestinske Mazen Maarouf, som kommer ut på Gyldendal.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Så kommer broren min hjem fra jobben. Han tar fra meg såpestykket og sier høyt og tydelig at dette er ikke en fjernkontroll.»
Kva er omsetting?
– Jeg liker Lawrence Venutis forsøk på å problematisere oversettelse: «Oversettelse omskriver en fremmed tekst til noe leserne i mottagerkulturen kan forholde seg til. Det er langt på vei en etnosentrisk voldshandling som rykker opp teksten fra det språklige og kulturelle jordsmonnet den springer ut av.» Det gjør oversettelser til skjøre og brutale kulturmøter som rommer ideologi og maktkamp, men som til syvende og sist springer ut av et ønske om å forstå hverandre, hvor vanskelig det enn kan være å møtes på like fot. Det er derfor oversettelse er så viktig.

 

På bildet: Utsikt fra hjemmekontoret mitt i Austin, Texas

 
2. februar 2018: Marit Bjerkeng
27503548_2163625603858377_1727205566386832497_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «Человек тёмен и страшен, но мир человечен и тёпел.» Siste setning i Zakhar Prilepins roman «Klosteret», som om kort tid kommer ut på Cappelen Damm.
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Mennesket er mørkt og fryktinngydende, men verden er menneskelig og varm.»
Kva er omsetting?
– Den geniale russiske dikter Aleksander Pusjkin skrev en gang: «Oversetterne er opplysningens skysshester.» Det synes jeg er en fin sammenligning. Oversettelse er mangfoldig formidling av et tekstinnhold – overføring fra ett språk til et annet av mening, kunnskap, følelser og stemninger – ideelt sett å gi (nesten) samme opplevelse i ny form.

 

Her kommer et bilde av arbeidsplassen min – med assistent…

 
27. januar 2018: Hege Susanne Bergan
27355548_2160265844194353_434077288797187587_o
Kva setning var den siste du omsette?
Сейчас я с огромным интересом
Жду когда вырастут дети
И мне ужасно не терпится узнать
Что же будут считать они?
(fra diktet «Enkel Matematikk» av den aserbajdsjanske poeten Gunel Movlud Imanova)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
Nå venter jeg spent
på at barna skal bli store,
og jeg kan knapt vente til jeg får vite
hva de kommer til å telle.
Kva er omsetting?
– Oversettelse er så mangt! Fra den enkleste gjengivelse av et meningsinnhold eller en slags essens, til ytterst krevende gjenskapelse av en teksts rytme, klang, stemning, stil, referanser, effekt og betydning.
 
19. januar 2018: Tove Bakke
26814954_2155057721381832_127452105693193545_n
Kva setning var den siste du omsette?
– «Tout est dans les fondations. Mon métier me l’a appris.» (Bok: Fendre l’armure, noveller, Anna Gavalda, norsk tidleg 2019.)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Alt er i grunnmuren/fundamentet. Det har dette yrket lært meg.»
Kva er omsetting?
– Å omsette er å skrive teksten om igjen på norsk med alt intakt av innhald, stil, rytme, tone m.m., på ein slik måte at lesarane trur dei les originalen. Ideelt sett.

 

(På bildet: Arbeidsplassen denne veka – eg har hatt verre!)

 
18. januar 2018: Kaja Rindal Bakkejord
26961553_2154626728091598_8680188035920606001_o
Kva setning var den siste du omsette?
– «They never will.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– «Det vil de aldri.»
Kva er omsetting?
– Å formidle en stemme og en stemning.
 
12. januar 2018: Gunnstein Bakke
26677754_2151490268405244_7645305113288129632_o
Kva setning var den siste du omsette?
– They would give a standing ovation if they could. (Noah Haidle, Smokefall)
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
– Dei ville gitt henne ein ståande ovasjon om dei hadde kunna.
Kva er omsetting?
– En versjon, et mulig utfall, en metamorfoserende realisering i en ny materie. En samtale, en lesning, en grenseoppgang, et verk som får et søsken. Av og til: å komme seg såpass under huden på en forfatter at man begynner å tro at man aner hvilke ord og vendinger han/hun ville likt å bruke på norsk.
 
15. november 2017: Merete Alfsen
23511025_2113518958869042_2182579429028595969_o
Kva setning var den siste du omsette?
«Both she and he were familiar with the web of old loyalties and allegiances that envelops this palace full of lingering echoes and whisperings.»
Korleis ser den norske omsettinga ut (per no)?
«Både hun og han kjente godt til nettet av gamle troskaps- og lydighetsforhold som omslutter dette slottet der rykter og baksnakking sitter i veggene.»
Kva er omsetting?
Språklig stuntvirksomhet.

Reklame